🎉 Tirza en Maurice nu ook bij Schoudernetwerken Nederland!

We hebben een mooi nieuwtje te delen! Maurice en Tirza zijn al jaren lid van Werkgroep Schouder en Elleboog Gelderland (WSEG). Deze werkgroep heeft zich officieel aangesloten bij Schoudernetwerken Nederland (SNN). Dit is een vooraanstaand initiatief dat zich volledig richt op de uitdagingen rond schouder- en elleboogklachten.

De toenemende complexiteit van operaties en de toenemende vraag naar gespecialiseerde zorg leidden tot de oprichting van de WSEG. Deze werkgroep brengt experts van het Rijnstate ziekenhuis en gespecialiseerde fysiotherapeuten uit de regio Arnhem en Zevenaar samen. Samenwerking en kennisuitwisseling staan centraal binnen deze groep, die beschikt over de juiste kennis, scholing en ervaring op het gebied van schouder- en elleboogzorg.

De korte lijnen met ziekenhuisspecialisten bevorderen snel en effectief overleg, waardoor een optimale begeleiding van patiënten met schouder- en/of elleboogklachten naar herstel mogelijk is.

Dit nieuwe partnerschap met SNN is een belangrijke mijlpaal voor de werkgroep. SNN is het landelijke overkoepelende orgaan voor regionale schoudernetwerken van in schouderklachten gespecialiseerde fysiotherapeuten. Door de geleidelijke uitbreiding naar 23 netwerken hebben zij bijna volledige landelijke dekking.

Voor onze praktijk betekent dit dat we twee absolute toppers hebben als het gaat om de behandeling van schouderklachten! Maurice en Tirza kijken ernaar uit om verder te werken aan hoogwaardige zorg voor onze patiënten met schouder- en elleboogklachten.