Bekkenfysiotherapie

Bekkenfysiotherapie richt zich op patiënten met problemen in het gehele gebied van de lage rug en bekken, buik en bekkenbodem. Het gaat daarbij niet alleen om vrouwen, maar ook om mannen.

 

Anatomie

De bekkenbodem is een spierlaag onder in het bekken die de buikorganen draagt, zorgt voor het openen en sluiten van de bekkenuitgang en die bijdraagt aan de stabiliteit van het bekken. De bekkenbodemspieren werken nauw samen met de buik- en rugspieren en hebben een belangrijke functie bij het dagelijks bewegen en bij het voorkómen van rug- en bekkenpijn. Daarnaast is er een nauwe relatie tussen de bekkenbodem en de interne organen, zoals blaas, baarmoeder en darmen.

 

Voor welke klachten naar de bekkenfysiotherapeut?

De bekkenfysiotherapeut houdt zich bezig met preventie en met voorlichten, coachen, begeleiden en behandelen bij onderstaande klachten:

 • ongewild verlies van urine en/of ontlasting

 • niet te onderdrukken aandrang om te plassen en/of te ontlasten

 • veel te vaak plassen/ontlasten

 • moeizaam kwijtraken van urine of ontlasting

 • gevolgen van verzakkingen van blaas, baarmoeder of darmen

 • pijnklachten in de onderbuik, rond de anus of de geslachtsorganen;

 • seksuele problematiek, gerelateerd aan de bekkenbodem, zoals erectiestoornissen of pijn bij het vrijen

 • voor en na operaties in de onderbuik (gynaecologische, urologische en darmoperaties)

 • bekkenpijn en lage rugklachten in de periode rond de zwangerschap en bevalling

 • bij gezonde zwangeren is de begeleiding met name gericht op preventie van bekkenpijn en bekkenbodemdysfuncties

 • bekkenpijn en lage rugklachten door andere oorzaken dan zwangerschap of bevalling

Hoe werkt de bekkenfysiotherapeut?

Het buik-bekkengebied is een “gevoelig gebied”. Dit betekent dat uiterste zorgvuldigheid betracht moet worden en dat er sprake van een wederzijds vertrouwen moet zijn. Een bekkenfysiotherapeut beschikt over specifieke kennis en kunde:

 • geeft voorlichting en informatie over de oorzaken, gevolgen en behandeling bij bekkenbodemproblematiek en bekkenpijn

 • geeft adviezen over voeding, drinken en toiletgedrag

 • helpt bij het leren herkennen, ervaren (voelen) van de spieren rond het bekken, van de bekkenbodem en spiergroepen waar de bekkenbodem in het dagelijks functioneren mee samenwerkt

 • helpt bij de bewustwording van spanning en ontspanning in het buik- bekkengebied en van de functie van het middenrif en ademhaling

 • is geschoold in het zonodig uitvoeren van inwendig onderzoek van de bekkenbodemspieren

 • kan gebruik maken van apparatuur voor electrostimulatie en biofeedback of van een trainingsballon

 • adviseert en helpt bij het herwinnen van de controle over vulling van blaas en darmen

 • herstelt de in samenhang met de klacht verminderde fitheid (conditie) en geeft ADL-adviezen

 • leert op het juiste moment te ontspannen of juist aan te spannen

 • geeft indien noodzakelijk advies over ondersteunende hulpmiddelen

 • geeft adviezen en helpt met aanleren van goede houdingen en bewegingen

 • helpt en ondersteunt bij het trainen van kracht en uithoudingsvermogen van bekkenbodemspieren, buik-, rug- en beenspieren.

Combinatie haptonomie en bekkenfysiotherapie

De combinatie van haptonomie en bekkenfysiotherapie heeft veelal grote voordelen. De basis voor bekkenfysiotherapie is rust, ontspanning en kunnen voelen/ervaren wat er in het buik-bekkengebied gebeurt. Iets wat je niet voelt kun je niet oefenen en trainen.

 

Bekkenfysiotherapie is een verbijzondering binnen de fysiotherapie, met een eigen kwaliteitsregister.

 
Verwijzing en vergoeding

Sinds januari 2006 kunt u ook zonder verwijzing naar de bekkenfysiotherapeut.

Er is wel een verwijzing nodig voor behandeling aan huis en/of aandoeningen die op de" chronische lijst" staan.

Er geldt een apart tarief voor bekkenfysiotherapie.

Afhankelijk van uw aanvullende verzekering wordt de behandeling geheel of gedeelteijk vergoed.

Raadpleeg zonodig uw polisvoorwaarden en zie item vergoeding fysiotherapie bij algemene informatie

 
De kosten van hulpmiddelen worden meestal niet vergoed.