Diverse beweegprogramma's

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat bewegen onder deskundige begeleiding een positief effect heeft op tal van chronische aandoeningen.

 

Welke beweegprogramma's

Wij hebben, vanuit onze specialisaties, een beweegprogramma voor hartfalen, vaatklachten, COPD, rug/bekkenklachten en DM-type 2.

Deze beweegprogramma's zijn ontwikkeld in samenspraak met Fys'Optima.

 

Verwijzing en vergoeding

Voor deelname aan deze programma's is een verwijzing van uw (huis)arts noodzakelijk.

Het beweegprogramma wordt door uw zorgverzekeraar vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Raadpleeg zonodig uw polisvoorwaarden.

 

Speciaal voor inwoners van de gemeente Doesburg

In samenwerking met Doesburg beweegt en de gemeente Doesburg hebben we het programma "Stap voor stap op weg naar plezier in bewegen".

 

Voor uitgebreidere informatie kunt u contact met ons opnemen:

telefoon: 0313 427654 of e-mail: info@fysiotherapie-ruesink.nl