Historie van onze praktijk

Fysiotherapie Ruesink is in 1990 gestart door Herbert Ruesink. In eerste instantie kleinschalig en vooral gericht op sportfysiotherapie. Dit was prima te combineren met de werkzaamheden in Ziekenhuis Rijnstate, waar hij vanaf 1980 werkt.

 

Het patiëntenaanbod groeide gestaag, zodat hij al snel minder in Rijnstate ging werken, De prachtige combinatie, werken in een ziekenhuis en in een eigen praktijk, heeft een positieve invloed op zijn ontwikkeling als fysiotherapeut en op de groei van de praktijk. Momenteel werkt hij twee ochtenden in het ziekenhuis. 

 

Uitbreiding specialisaties

In de loop der jaren zijn door interesse, scholing, ervaring en personeelsuitbreiding de therapeutische mogelijkheden van de praktijk uitgebreid met een aantal specialisaties: manuele therapie, bekkenfysiotherapie, sportfysiotherapie, voet- en loopanalyse, behandeling van kaakgewrichtsklachten, hart-, vaat- en longfysiotherapie, participatie in ParkinsonNet en ClaudicatioNet, dry needling, schockwave, medical taping, medische fitness en haptonomie.

 

Extra vestigingen

In mei 2007 heeft de praktijk de "IJsselsprong" naar Doesburg gemaakt en is in het nieuwe gezondheidscentrum De Linie een dependance van onze praktijk geopend. Niet veel later volgde een dependance in Sportcentrum Bodycontrol. Gestaag groeide het aanbod van patiënten en daarmee ook de personele bezetting tot inmiddels 4 fysiotherapeuten. 

 

Kwaliteit

In september 2008 is onze praktijk partner van Fys'Optima, een samenwerkingsverband van kwaliteitspraktijken fysiotherapie, geworden. In 2010 volgde de HKZ-certificering en sinds 2011 zijn wij Pluspraktijk en hebben wij het TopZorg predicaat. Medio 2015 hebben we besloten niet voor een 3e HCA audit te gaan i.v.m. onze onvrede over de te grote administratieve rompslomp en de macht van de zorgverzekeraars. Sinds medio 2013 zijn wij partner van Topsport Gelderland en participeren in het Olympisch Netwerk.

Wij participeren in diverse netwerken.

 

Continue aandacht voor scholing in de loop der jaren

Alle collega’s zijn BIG geregistreerd en staan geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister voor fysiotherapeuten van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie en onze specialisten zijn geregistreerd in de specialistenregisters. Alle fysiotherapeuten nemen deel aan vervolgonderwijs zodat zij steeds op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen en hebben daarnaast het diploma reanimatie/AED-bedienaar.