HKZ-keurmerk

Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorg waarborgt een continue aandacht voor de kwaliteit van onze praktijk.

 

HKZ-Keurmerk

Het keurmerk biedt dan ook een basisgarantie voor kwaliteit. Gecertificeerde praktijken hebben het werk zodanig georganiseerd, dat aan alle voorwaarden is voldaan om optimale zorg te kunnen leveren.

 

Verantwoorde zorg

Het perspectief van de patiënt is daarbij altijd het vertrekpunt. Het gaat hierbij niet alleen over de behandelingen, maar ook over de organisatie, de praktijkvoering en de ethiek van het vak fysiotherapie. Het betekent dat ernaar gestreefd wordt verantwoorde, doelmatige en doeltreffende zorg aan patiënten aan te bieden. 

 

Jaarlijkse toetsing

Onze praktijk heeft sinds 28 juni 2010 het HKZ-keurmerk. Om het keurmerk te behouden wordt er jaarlijks door een externe onafhankelijke instantie getoetst.

De laatste toetsing(audit) was op 1 november 2016 en hierbij voldeden wij ruim aan de gestelde eisen. 

Op dit moment is ongeveer 15% van de praktijken in Nederland gecertificeerd.

 

Wat betekent het HKZ-keurmerk voor een praktijk:

  • De zaken zijn intern goed op orde
  • De patiënt wordt principieel centraal gesteld
  • Er kunnen betrouwbare resultaten gepresenteerd worden
  • Er wordt voortdurend gewerkt aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening