Missie en visie

Missie 

Fysiotherapie Ruesink wil een bijdrage leveren aan het vergroten van de mogelijkheden in het dagelijks functioneren van de cliënten/patiënten die zich in onze praktijk melden met als doel een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. 

 

Visie

  • ieder mens is uniek en herkenbaar aan zijn houding en wijze van bewegen. In dit unieke samenspel kunnen door lichamelijke of psychische overbelasting, een ongeval, een operatie of immobilisatie, stoornissen optreden
  • wij staan voor en geven prioriteit aan individuele aandacht voor de cliënt/patiënt,   waarbij wederzijds vertrouwen, respect, gelijkwaardigheid en een appèl doen op eigen verantwoordelijkheid het uitgangspunt is
  • wij staan voor een nauwe samenwerking in de netwerken waar we bij betrokken zijn en met huisartsen, medisch specialisten, tandartsen, verloskundigen en overige (para)medici
  • bij aanmelding maken we direct een afspraak en we hanteren geen wachtlijst
  • na- en bijscholing heeft een hoge prioriteit in onze praktijk
  • het is belangrijk om te werken in een positieve sfeer en stimulerende omgeving
  • een betrouwbare partner van zorgverzekeraars zijn is belangrijk

 

Naast algemene fysiotherapie heeft Fysiotherapie Ruesink een aantal speerpunten waarin we onderscheidend kunnen en willen zijn: bekkenfysiotherapie, manuele therapie, sportfysiotherapie, orofaciale fysiotherapie, geriatriefysiotherapie, hart-, vaat- en longfysiotherapie, behandeling van Parkinson- en MS-patiënten, voet- en loopanalyse, medische fitness, enkele beweegprogramma’s en haptonomie. We hebben de mogelijkheid voor dry needling en ook voor shockwave therapie.

 

Wij werken op drie locaties en zonodig aan huis.