MS Zorg Nederland

Onze praktijk is aangesloten bij MS Zorg Nederland

 

Multiple Sclerose (MS) is een ziekte waarbij ontstekingen ontstaan in het centrale zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg). De isolatielaag (de myelineschede) rondom de zenuwen wordt aangetast. Hierdoor kunnen deze zenuwen signalen niet meer goed doorgeven. Patiënten kunnen diverse problemen krijgen van krachtsverlies, gevoelsstoornissen, extreme vermoeidheid tot visuele en geheugenproblemen.

 

Wat de exacte oorzaak van MS is, is tot nu toe nog onbekend. Mogelijk speelt het afweersysteem een rol. MS is niet te genezen, maar medicatie kan het verloop van de ziekte vertragen of stabiliseren. Goede zorg en begeleiding zijn van groot belang. MS is immers een ingrijpende aandoening, niet alleen voor de persoon zelf maar ook voor de omgeving. Naast lichamelijke klachten brengt de diagnose MS ook veel onzekerheid met zich mee. Het verloop van de ziekte is namelijk onvoorspelbaar.

 

MS Zorg Nederland is een netwerk van zorgverleners gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van mensen met multiple sclerose en hun naasten.

In dit netwerk participeren onder andere verpleegkundigen, neurologen, revalidatieartsen, specialisten ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, oefentherapeuten en psychologen. Het doel is het realiseren van de meest optimale zorg denkbaar voor alle mensen met MS en hun naasten in de eigen omgeving en in iedere fase van de ziekte. De patiënt staat hierbij centraal en heeft zelf de regie over zijn zorgproces.

 

Sinds oktober 2014 neemt onze praktijk deel aan MS Zorg Nederland en Joost van der Kooij is gespecialiseerd in de fysiotherapie behandeling bij MS.

Bij hem kunt u ook meer informatie over deze vorm van fysiotherapie verkrijgen.

 

Verwijzing en vergoeding

MS is een chronische aandoeningen een verwijzing is dus noodzakelijk. De eerste 20 behandelingen worden vergoed uit de aanvullende verzekering, vervolgens vindt vergoeding plaats vanuit de basisverzekering.