Patiënttevredenheid

In onze praktijk telt uw mening

Wij zijn benieuwd naar de ervaringen van onze patiënten met onze praktijk en fysiotherapeuten daarom nemen wij deel aan een onderzoek dat vraagt naar uw ervaringen. Dit is de Fysioprestatiemonitor. Indien het e-mailadres bekend is en u toestemming geeft, ontvangt u na de behandeling een e-mail van Qualizorg (uit naam van de praktijk) met een link naar het online onderzoek. Voor het meest recente overzicht patiënttevredenheid, klik hier.  

 

Vragenlijst

Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 5 minuten in beslag. De vragen gaan onder andere over de accommodatie, informatievoorziening, bejegening en de behandeling door uw fysiotherapeut in onze praktijk. Deelname wordt door ons zeer op prijs gesteld omdat met de verkregen informatie de zorgverlening mogelijk verbeterd kan worden.

 

Privacy

Het bureau dat dit onderzoek uitvoert ziet erop toe dat de gegevens volledig anoniem worden behandeld en handelt volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het e-mailadres wordt niet gedeeld met derden. De praktijk, uw eigen therapeut en uw verzekeraar komen niet te weten wat u persoonlijk heeft geantwoord.

 

Uitkomsten 

Als u interesse heeft de uitkomsten van de Fysioprestatiemonitor te zien vraag het ons gerust, via een speciale toegangscode zijn deze in te zien. Alle zorgverzekeraars zijn ook geïnteresseerd in de uitkomsten van dit onderzoek omdat zij praktijken met een goede dienstverlening extra belonen. Het boeiende van dit onderzoek is dat vergelijking met andere praktijken mogelijk is. Met regelmaat zullen we op de website of in een nieuwsbrief informatie geven over de uitslag van onze Fysioprestatiemonitor.

 

Scores van de laatste jaren

In 2012  8,98 , landelijk 8.79 

In 2013  9,05 , landelijk 8,79

In 2014  9,08 , landelijk 8,79

In 2015  8,99 , landelijk 8,88

In 2016  9,20 , landelijk 8,90

In 2017  9,01 ,landelijk 8.79

 

Alle jaren scoren we ruim bovengemiddeld.

Hier zijn we blij mee.