Doesburgs Leefstijl Akkoord

Na lockdowns en beperkende maatregelen hebben we volgens mij allemaal behoefte aan wat positivisme. Met veel enthousiasme wordt dan ook gestart met het Doesburgs Leefstijlakkoord.

Een akkoord gericht op het gezonder maken en houden van de inwoners van Doesburg. De afgelopen periode is er hard gewerkt aan het leefstijlakkoord en samen wordt er uitvoering aan gegeven. Samen gaan we voor een gezond en vitaal Doesburg!

Aan de slag

Het Doesburgs Leefstijlakkoord is praktisch maar daardoor niet minder ambitieus. Met de acties uit het akkoord kan morgen mee aan de slag gegaan worden. Maar er is ook een duidelijke stip op de horizon. In dit akkoord staat een drietal thema’s centraal:

  • Stimuleren gezond gewicht
  • Rookvrij opgroeien
  • Gezonde leefstijl op recept

Van gezonde(re) sportkantines en rookvrije schoolpleinen tot gezond(er) traktatiebeleid en verminderen van medicatiegebruik. Met dit Doesburgs Leefstijlakkoord is er extra aandacht voor inwoners voor wie sportdeelname of gezonde voeding niet vanzelfsprekend of financieel haalbaar is.

Samenwerking

Al jaren is onze praktijk een samenwerkingspartner van Doesburg Beweegt. Als beweegcoach ouderen is Joost met name hierin actief. Doesburg Beweegt speelt een rol in de uitvoering van het akkoord. Hierdoor zal onze praktijk actief mee gaan werken aan een gezond en vitaal Doesburg!