Duizeligheid en fysiotherapie

In het algemeen wordt onder duizeligheid verstaan: “Het gevoel dat beleefd wordt als de relatie tot de ruimtelijke omgeving verstoord is.” Wat u voelt kan per patiënt verschillen. Het kan gaan om draaierigheid of zweverigheid. Het gevoel alsof de wereld om u heen draait of het idee dat u zelf rond tolt. U weet soms niet meer waar u bent en kunt het gevoel hebben om te vallen. Ook kunt u last hebben van angst, transpireren, misselijkheid en braken.

Duizeligheid kan zeer bedreigend zijn. Het brengt u immers letterlijk en figuurlijk uit balans. U kunt er zo onzeker van worden dat het uw dagelijkse leven beïnvloedt. De sociale en maatschappelijke gevolgen van duizeligheid zijn dan ook vaak groot. Zeker bij oudere mensen kan het soms leiden tot verlies van zelfstandigheid.

Oorzaken

Duizeligheid kan vele oorzaken hebben. Het is dan ook niet mogelijk een complete opsomming te geven van alle mogelijke oorzaken.

  • Bij de helft van de patiënten was de oorzaak van de duizeligheid een aandoening van het binnenoor, waar het evenwichtsorgaan in ligt. De meest voorkomende binnenooraandoening bleek Benigne Paroxysmale Positieduizeligheid (BPPD) te zijn.
  • Bij ongeveer een derde van de patiënten was hyperventilatie de oorzaak van de duizeligheid of was dit zeer waarschijnlijk.
  • Bij een kleine groep was de ziekte van Ménière de oorzaak voor de klachten. Vaker bleek er echter van de goedaardige variant sprake te zijn: recurrent vestibulopathy. Dit kent een gunstiger beloop dan de ziekte van Ménière.
  • Soms bleek een infectie van het evenwichtsorgaan en/of de evenwichtszenuw, of te wel neuritis vestibularis, de oorzaak van de duizeligheid te zijn.
  • Bij een aantal patiënten bleek de duizeligheid door andere, uiteenlopende oorzaken te kunnen worden verklaard, bijvoorbeeld door bloeddrukproblemen, een doorbloedingsstoornis van de hersenen of door bijwerking van medicijnen.
  • In circa 15% van de gevallen wordt er geen duidelijke oorzaak voor de klachten gevonden.

Fysiotherapie bij duizeligheid

In onze praktijk is Joost gespecialiseerd in de behandeling van duizeligheid. De specifieke behandelingen hangen af van de oorzaak van uw duizeligheid. Het doel van de behandeling is u te helpen bewegen en tegelijk de symptomen onder controle te houden. Behandeling kan bestaan uit specifieke oefeningen en adviezen. Aandoeningen zoals benigne paroxysmale positieduizeligheid vragen om heel specifieke tests en behandeling.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over fysiotherapie bij duizeligheid.