Een fysiotherapiepraktijk in quarantaine tijd

Net als bij veel anderen zijn onze dagen enorm veranderd. Als fysiotherapeut ben je gewend om met je handen te werken en kom je met veel mensen in aanraking. In ons vak kunnen we de anderhalve meter afstand niet bewaren. Het alternatief is “een behandeling op afstand” middels videobellen of een telefonische consult. Alleen in uitzonderlijke gevallen vindt er een behandeling plaats waarbij fysiek contact niet vermeden kan worden. Dat is wel even wennen.

Een videoconsult is geen nieuw begrip, alleen nooit eerder is de vraag hiernaar zo groot geweest. Zo ook bij ons. Dit betekende voor ons dat we in een rap tempo moesten omschakelen naar digitale middelen. Door ons samenwerkingsverband met Fys’Optima was de keuze voor Physitrack snel gemaakt mede omdat hiermede  een beveiligde verbinding gegarandeerd is. Voor ons als team kwam vervolgens de volgende uitdaging. Aan patiënten uitleggen hoe ze de beveiligde verbinding moeten maken. Gelukkig hebben we  hier voldoende ervaring mee, waardoor er zelfs met de grootste digibeet inmiddels een videoconsult plaats kan vinden.  De behandelingen vragen veel van onze creativiteit, maar werkt ook wel inspirerend en stimuleert een nieuwe manier van communiceren. Echter, de vertrouwde face-to-face behandelingen/contacten missen we wel.

Daarnaast is er veel tijd over voor zaken waar vaak te weinig tijd voor is. Eindelijk die papieren eens uitzoeken  of je weer eens verdiepen in een richtlijn waar je normaal weinig mee te maken hebt. Voor administratieve zaken is meer tijd, voor Joost en Maurice komt dit niet ongelegen omdat sinds de oprichting van de maatschap begin dit jaar, een hoop zaken nieuw zijn.

Het praktijkoverleg  vindt inmiddels via videobellen plaats. Ook dit is weer een nieuwe uitdaging om met z’n allen  overleg te hebben via de computer. Een groot voordeel is wel dat we elkaar gewoon kunnen blijven zien en spreken. Natuurlijk zijn we heel veel plannen aan het maken over hoe we na het versoepelen van de maatregelen weer goed van start kunnen gaan.

Al met al is er genoeg te doen om de dag door te komen. Wij zien de toekomst nog altijd positief in en hebben het voornemen om sterker uit deze uitzonderlijke periode te komen.

Inmiddels is duidelijk dat Zorgverzekeraars Nederland voor financiële ondersteuning gaat zorgen. Wat de maatregelen precies gaan inhouden is nog niet bekend.

We zullen u de komende tijd via deze nieuwsbrief, de telefoon of een van onze andere communicatiemiddelen op de hoogte houden van de stand van zaken.

Wij wensen u en uw naasten  heel veel sterkte de komende tijd en we hopen u snel weer face-to-face te mogen begroeten!