Effectiviteit van fysiotherapie grotendeels wetenschappelijk onderbouwd

In februari publiceerde onderzoeksbureau Ecorys het rapport ‘Substitutie van zorg, Fysio- en Oefentherapie op de juiste plek’. Het rapport toont aan dat fysio- en oefentherapie bij 27 van de 39 onderzochte aandoeningen effectief is. Bij 7 daarvan zijn zelfs aanwijzingen voor kosteneffectiviteit gevonden. Dat betekent dat deze zorg niet alleen goedkoper is, maar ook even effectief dan bijvoorbeeld een behandeling in het ziekenhuis.

Slechts gedeeltelijk uit de basisverzekering vergoed

Voor veel aandoeningen wordt fysiotherapie niet of slechts gedeeltelijk uit de basisverzekering vergoed. Patiënten kunnen zich aanvullend verzekeren voor fysiotherapie. Deze verzekeringen worden echter steeds duurder en dus minder bereikbaar voor grote groepen. Hierdoor kiezen veel patiënten voor de vaak duurdere zorg die wél vanuit de basisverzekering wordt vergoed.

Kosteneffectief

Nog niet bij alle aandoeningen is onderzoek gedaan naar de kosteneffectiviteit van fysiotherapie. Maar men mag aannemen dat dit ook bij meerdere aandoeningen het geval zou zijn. Er wordt verwacht dat fysiotherapie een belangrijke bijdrage kan leveren aan de besparing van zorgkosten.

Uit het onderzoek blijkt dat

  • voor een groot aantal aandoeningen de effectiviteit van fysiotherapie wetenschappelijk onderbouwd is;
  • fysiotherapie potentie heeft de kwaliteit van leven van patiënten te verbeteren;
  • men met de inzet van fysiotherapie andere vormen van zorg mogelijk kan voorkomen;
  • gebrek aan structurele financiering implementatie of verdere uitrol van initiatieven op het gebied van fysio- en oefentherapie veelal in de weg staat.