Klachtenregeling

U mag ervan uitgaan dat elke fysiotherapeut z’n vak zo goed mogelijk uitoefent. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

U heeft een klacht

Wanneer u een klacht heeft is het de moeite waard een gesprek aan te gaan met uw behandelend fysiotherapeut of contact op te nemen met de praktijkhouder. Als u zich daar zekerder bij voelt, kunt u een bekende uit uw familie- of vriendenkring vragen bij dit gesprek aanwezig te zijn. Wij streven er naar dit gesprek zo spoedig mogelijk, liefst direct bij melding van de klacht, te laten plaatsvinden.

Zorgvuldig

Onze doelstelling is de klacht goed helder te krijgen en samen met u tot een goede oplossing te komen. Mogelijk is hiervoor een vervolg gesprek zinvol. Omdat wij elke klacht serieus nemen, zullen we een klachtenformulier invullen waar de aard van de klacht, verloop, verbeterpunten en evaluatiemomenten op wordt vastgelegd.

Wat als u er niet uit komt met uw fysiotherapeut

Levert een gesprek of een bemiddelingsgesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure. Er zijn drie instanties waar u met uw klacht terecht kunt:

  • De klachtencommissie van het KNGF (Fysiotherapie Ruesink neemt deel aan de klachtenregeling van het KNGF)
  • De commissie van Toezicht van het KNGF
  • Het regionaal tuchtcollege van de overheid

Welke instantie u kiest, is afhankelijk van het doel dat u wilt bereiken. De bevoegdheid om maatregelen te nemen verschilt namelijk per commissie.

Meer informatie

Mocht u meer willen weten over de mogelijkheden van een bemiddelingsgesprek of heeft u vragen over hoe en bij welke instantie een klacht het beste kan worden ingediend. Neem dan contact op met één van de onderstaande instanties:

  • Ledenadvies KNGF, Postbus 248, 3800 AE Amersfoort, tel. 033-4672929 www.kngf.nl (consumentensite)
  • Zorgbelang Nederland, tel. 0900-2437070(€ 0,10 cent per min.) www.zorgbelang-nederland.nl