Mensen met een LVB hebben extra begeleiding nodig na de lockdown

We kunnen weer starten met sporten! Om ervoor te zorgen dat iedereen weer goed van start kan gaan, is er extra aandacht nodig voor de mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB).

GGD Gelderland- Midden en Radboud UMC doen momenteel onderzoek naar de effecten van corona op mensen met een licht verstandelijke beperking en laaggeletterden. Hieruit blijkt dat het noodzakelijk is om extra aandacht te geven aan deze doelgroep!

Veel mensen met LVB zijn gestopt met sporten

Uit de resultaten van oktober 2021 blijkt dat 19% van de deelnemers met een licht verstandelijke beperking, is gestopt met sporten. Dit is veel meer in vergelijking met de controle groep zonder een licht verstandelijke beperking, waar 7% is gestopt met sporten. Ook bij mensen met laaggeletterdheid ligt het percentage dat is gestopt met sporten veel hoger met 17%, in vergelijking met de controle groep.

Wel weer zin om te sporten, maar er zijn ook drempels

Tijdens de aanvullende gesprekken van het onderzoek werd aangegeven dat veel mensen echt niet konden wachten om weer te beginnen. Mensen hebben goed door dat het zowel voor hun lichamelijke gezondheid als mentale gezondheid belangrijk is om te blijven bewegen. Maar er wordt ook aangegeven dat ze drempels ervaren om weer te beginnen. Deze doelgroep zal het dus lastig vinden om weer te starten met sporten. Een aantal drempels die deze doelgroep benoemd, zijn:

  • Sommige sportactiviteiten zijn nog helemaal niet gestart;
  • Sommige mensen sporten in groepen met meer kwetsbare mensen waardoor ze het zelf (of te veel mensen in de groep) nog niet aandurfde om weer te beginnen;
  • De eerste keer is weer behoorlijk spannend, dit maakt het lastig om weer te beginnen. Deze doelgroep moet weer een ritme vinden in het dagelijks leven;
  • Mensen met LVB zijn onzeker over hoe het nu precies gaat. Aan welke regels moeten zij zich bijvoorbeeld nog houden?

Wat kan jij betekenen voor deze doelgroep?

  • Biedt hulp aan! Haal ze de eerste keer op vanuit huis en begeleidt ze naar de sport en vertel waar ze rekening mee moeten houden. Moeten ze een mondkapje op bij binnenkomst? Moeten ze een QR code laten zien, en waar en wanneer moet dit
  • Gaat de weg van huis naar sportaccommodatie goed? Wacht ze dan op bij de ingang van de sportaccommodatie. Heet ze welkom en zorg weer voor een vertrouwd gevoel.
  • Zijn de sportlessen nog niet gestart omdat dit nog niet kan door de maatregelen of doordat je te maken hebt met een kwetsbare groep sporters? Zoek de leden eens op! De doelgroep heeft duidelijk aangegeven vooral hulp nodig te hebben. Ze willen wel, maar vinden het lastig om zelf te starten. Maak dus eens samen een wandeling, zodat ze weer een ritme krijgen in het dagelijks leven. Zodra de sportlessen weer van start gaan is het dan weer makkelijker om naar de sportles te gaan!

Heb je nog meer vragen over een bepaalde doelgroep, over de maatregelen of over de gehandicaptensport? Een van onze samenwerkingspartners is Uniek Sporten. Bij Uniek Sporten wordt er gewerkt vanuit regionale samenwerkingsverbanden die het sport aanbod voor mensen met een beperking bevorderen.

Neem gerust contact op met Uniek Sporten!