Merendeel kwetsbare ouderen ontvangt geen valpreventieve zorg

Van 27 september tot en met 3 oktober was het weer de Valpreventieweek. In deze week is er in het hele land aandacht voor bewustwording en kennisverspreiding over valpreventie bij ouderen.

Vallen is een groot probleem bij ouderen. Kwetsbare ouderen die bang zijn om te vallen of het afgelopen jaar zijn gevallen, hebben een zeer grote kans dat zij (weer) vallen.

Uit onderzoek van het Nivel en Tranzo (Tilburg Universiteit) blijkt dat niet altijd bekend is of kwetsbare ouderen een valgeschiedenis of valangst hebben. Daarnaast ontvangt het merendeel (67%) van de kwetsbare ouderen die een valgeschiedenis of valangst heeft, geen valpreventieve zorg.

Patiënt denkt dat valpreventie te intensief is

De belangrijkste reden waarom er geen valpreventieve zorg geboden wordt aan kwetsbare ouderen, was dat veel ouderen dachten dat de behandeling te intensief of te veel gedoe was. Een andere reden was dat de ouderen zelf niet erkenden dat zij een hoog valrisico hadden.

Valpreventieve zorg

Ook is onderzocht welke zorgverleners en interventies er op dit moment worden ingezet bij het bieden van valpreventieve zorg. De ouderen die wél valpreventieve zorg ontvingen, werden meestal behandeld voor mobiliteitsproblemen, valangst en cardiovasculaire risico’s.

De zorgverleners die, naast de huisarts, het meest betrokken waren bij de valpreventie waren de fysiotherapeut, thuiszorg of wijkverpleging, praktijkondersteuner en cardioloog.

Tijdig adequate zorg

Deze inzichten in de dagelijkse praktijk rondom valpreventie onderstrepen het belang van een systematisch beoordeling van een hoog valrisico bij kwetsbare ouderen in de eerstelijnszorg. Door een goed beeld te hebben van wie een hoog risico heeft om te vallen, kan hen tijdig adequate zorg aangeboden worden.

Ook is het van belang om ouderen met een hoog valrisico te motiveren om een geschikte interventie te volgen om het risico op vallen te verminderen. Zo kan de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen behouden of zelfs verbeterd worden.