NHG-Standaard Schouderklachten herzien


Onze praktijk is specialist in schouderklachten en verbonden aan de schoudernetwerken van ziekenhuis Rijnstate in Arnhem en het Gelre ziekenhuis in Zutphen.

Onlangs is de NHG-Standaard Schouderklachten van het Nederlands Huisartsen Genootschap herzien.
De NHG-Standaard geeft de huisarts handvatten in het handelen bij patiënten met schouderklachten.

De fysiotherapeut speelt hierbij meer en meer een belangrijke rol.

In onze praktijk zijn Tirza en Maurice gespecialiseerd in de behandeling van schouderklachten.

In deze herziene standaard komt de rol en relevantie van fysiotherapie goed naar voren.
Hier kunt u meer lezen over de NHG-Standaard voor schouderklachten