Onze praktijk is partner van Topsport Gelderland

Wij ondersteunen het Gelders Sportakkoord en doen mee met het Deelakkoord talent.

 

Op dinsdag 11 december 2018 is tijdens het Gelders Sportgala in Apeldoorn het Gelders Sportakkoord gepresenteerd
Met sport halen we het beste en het mooiste uit Gelderland. Door kracht, kennis en inzet met elkaar te bundelen, ontstaat een vitale, sportieve en aantrekkelijke Gelderse sportregio.
 
Een goed sportklimaat maak je samen.
Ruim 100 vertegenwoordigers van overheden, maatschappelijke organisaties, kennisinstituten en onderwijs en het bedrijfsleven hebben het Gelders Sportakkoord inmiddels ondertekend. Daarmee hebben zij elkaar geïnspireerd en uitgedaagd om hun ambities, zoals vastgelegd in het Sportakkoord, de komende jaren te realiseren. Waar mogelijk in samenwerking met elkaar.
 
Het Deelakkoord Talent maakt integraal onderdeel uit van het Sportakkoord.
Inhoudelijk wordt dit deelakkoord onderbouwd door het Gelders Model voor Talentontwikkeling. Daarin streven we naar een optimale ontwikkelomgeving voor het talent van ieder Gelders kind. Deze beweegomgeving biedt kinderen de mogelijkheid om hun eigen sport- en beweegtalent optimaal te kunnen ontwikkelen.
Vanaf heel jong, eventueel voor een enkeling zelfs tot aan de absolute top. Alleen door bundeling van krachten van partijen uit verschillende maatschappelijke sectoren en door onderlinge afstemming is realisatie van het Gelders Model mogelijk.
 
Onze praktijk doet mee met het Deelakkoord Talent  en draagt bij door Gelderse sporttalenten van goede fysiotherapeutische zorg en begeleiding te voorzien. Sporters krijgen daartoe snelle toegang tot goede zorg, bovendien worden waar mogelijk problemen in het bewegingsapparaat vroeg geconstateerd.
 
Onze praktijk maakt deel uit van het netwerk van fysiotherapeuten van Topsport Gelderland, waarin kennis wordt gedeeld en verwijzingen naar gespecialiseerde collega’s plaats kunnen vinden.