Zorgverzekeraars en 2019

Wij hebben met alle zorgverzekeraars een contract getekend voor 2019.

 

Ongetwijfeld hebt u via o.a. de krant en tv meegekregen dat er frequent berichten zijn die over de macht van de zorgverzekeraars gaan. 

 

Wij vinden ook dat zij teveel macht hebben. 

Er zijn inmiddels genoeg voorbeelden waarbij we ons afvragen is dit nu wenselijk. Helaas hebben we hier op dit moment geen passende oplossing voor. 

 

Onze beroepsgroep bijvoorbeeld moet aan veel administratieve eisen voldoen voor een tarief dat al jaren niet is verhoogd. Recent hebben we gezien hoe zorgverzekeraars de stekker konden trekken uit een aantal ziekenhuizen.

 

Ons enige doel en belang is op een plezierige wijze zorg van hoge kwaliteit bieden. Onze ervaring is dat dit ook de wens is van onze patienten.  

 

In Nederland hebben we het over de BIG 4: Achmea, VGZ, Menzis en CZ, daarnaast zijn er nog een aantal kleine zorgverzekeraars. Op de foto is te zien welke zorgverzekeringen bij elkaar horen.

 

In de Nieuwsbrief van december besteden we een item aan de voor- en nadelen van een aanvullende verzekering (de basisverzekering is voor iedereen verplicht) en met welke u mogelijk het best af bent.

 

Recent hebben we alle voor- en nadelen van het aangaan van een contract met een zorgverzekeraar gewogen en hebben besloten om ook voor 2019 met alle zorgverzekeraars een contract aan te gaan. 

 

U krijgt dus ook in 2019 in onze praktijk alle behandelingen vergoed voor zover u verzekerd bent.

 

Vervolgens hopen we dat voor de jaren daarna de macht en invloed van de zorgverzekeraars minder wordt.

In de 2e kamer is vorige week een motie aangenomen die de minister opdracht geeft hier aandacht aan te besteden.

 

Er is hoop!