Ontwikkeling KNGF richtlijn lage rugpijn

Na een ontwikkeltraject van ruim twee jaar is de nieuwe KNGF richtlijn lage rugpijn opgeleverd. De vorige KNGF richtlijn lage rugpijn dateert uit 2013. Hoewel er in 2017 een aanpassing is geweest, was er inmiddels voldoende aanleiding voor een gehele herziening.

De richtlijn beoogt een leidraad te zijn voor de dagelijkse praktijk van diagnostiek en behandeling van patiënten met lage rugpijn. De richtlijn is een combinatie van wetenschappelijk onderzoek en een weging van patiëntvoorkeuren en professionele expertise. Hierdoor geeft de richtlijn handvaten voor de fysiotherapeut om de beste zorg te kunnen leveren bij de behandeling van lage rugklachten.

Aanbevelingen in een richtlijn zijn geen wetten of dwingende voorschriften. Belangrijk is ook het inzicht en de expertise van de therapeut zelf. Voor veel verschillende klachten bestaat een richtlijn. Eens in de zoveel jaar worden deze geüpdatet.

In onze praktijk werken wij al jaren volgens de verschillende richtlijnen voor fysiotherapie. Hierdoor is onze zorg wetenschappelijk onderbouwt en is onze kwaliteit inzichtelijk. Zo kunnen wij u van de beste zorg voorzien!