Komend jaar weer contract met alle zorgverzekeraars

Onze praktijk heeft ook het komende jaar met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Dat betekent dat u met iedere zorgverzekering bij ons terecht kan voor zorg. Desalniettemin is het verstandig om uw huidige polis nog even onder de loep te nemen.

Niet iedereen beseft dit even goed, maar: u mag aan het eind van ieder kalenderjaar wisselen van zorgverzekeraar. Of bij uw huidige zorgverzekeraar iets veranderen in uw polis(sen). Dit geldt niet alleen voor uw verplichte basisverzekering; maar ook voor aanvullende verzekeringen, die u vrijwillig afsluit.

Vanuit de basisverzekering heeft u alleen recht op een vergoeding van fysiotherapie als u jonger bent dan 18 jaar, of als u een chronische aandoening heeft die voorkomt op een lijst die de overheid heeft samengesteld. De vergoeding valt dan wel onder het verplichte eigen risico. Vele aandoeningen vallen daar echter buiten. Overweeg een aanvullende verzekering wanneer u het risico op onverwachte kosten van fysiotherapie wil verminderen.

Wie niet wil overstappen, hoeft verder helemaal niets te doen. Uw zorgverzekering, zowel de basispolis als eventuele aanvullende polissen, wordt dan automatisch voortgezet voor één nieuw kalenderjaar, en u accepteert hiermee de nieuwe polisvoorwaarden en premies.

Welke zorgverzekering u ook kiest, u kunt in ieder geval altijd bij ons terecht!