Positieve behandelingen bij Erdem

In september begon Erdem met de cursus Positieve Gezondheid, dezelfde cursus die Tirza eerder dit jaar heeft gevolgd. Hierdoor krijgt hij de kans om een andere benadering van zorgverlening te verkennen.

Deze cursus legt de nadruk op het centraal stellen van de patiënt en hun behoeften. Erdem zal zijn luistervaardigheden verder ontwikkelen en leren vertrouwen op de capaciteiten van de patiënt zelf. Positieve Gezondheid verschuift de focus van de ziekte naar de persoon zelf, hun veerkracht en wat hun leven betekenisvol maakt. Dit inzicht in het verhaal van de patiënt zal leiden tot verbeterd contact en een sterkere band met de patiënt, wat uiteindelijk de kwaliteit van de behandeling ten goede komt.

De coöperatie IJsselstromen biedt deze waardevolle cursus aan, een samenwerkingsverband van eerstelijns zorgverleners en praktijken uit onze directe omgeving. Alle leden van deze coöperatie krijgen de kans om deze cursus te volgen en de principes ervan toe te passen in hun praktijk.

We kijken uit naar de positieve impact van deze cursus op de zorg die Erdem biedt. We zijn ook benieuwd naar het aantal deelnemers en de exacte afrondingsdatum in het geval van Erdem. De behandelingen van Erdem zullen ongetwijfeld nog meer gericht zijn op de patiënt.