ParkinsonNet bestaat uit regionale netwerken van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van patiënten met de ziekte van Parkinson of op Parkinson lijkende aandoeningen (Parkinsonismen). De netwerken zijn gecentreerd rond één of meerdere maatschappen neurologie van de regionale ziekenhuizen.
Wij werken samen met:

  • Ziekenhuis Rijnstate in Zevenaar en Arnhem
  • Slingeland ziekenhuis in Doetinchem
  • Gelre ziekenhuis in Zutphen

De lijnen met de neuroloog, parkinsonverpleegkundige, ergotherapeut en logopedist zijn kort, waardoor behandelingen deskundig en zo optimaal mogelijk op elkaar zijn afgestemd.

ParkinsonNet zorgverleners werken goed verspreid over een regio en moeten ook in staat zijn om patiënten aan huis te behandelen. Zo kunnen patiënten aan huis of dichtbij huis een goede behandeling krijgen.

Goed om te weten

De ziekte van Parkinson is een chronische aandoeningen een verwijzing is dus noodzakelijk. De eerste 20 behandelingen worden vergoed uit de aanvullende verzekering, vervolgens vindt vergoeding plaats vanuit de basisverzekering.