Sportfysiotherapie is de behandeling van klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat van recreatie- en topsporters. Deze klachten kunnen zowel van acute als chronische aard zijn, maar ook in relatie tot een operatie. In de meeste gevallen is het einddoel ‘return to sport’, terug kunnen keren naar het gewenste beoefende niveau.

Fysiotherapie Ruesink ondersteunt Olympisch atlete Andrea Deelstra
Fysiotherapie Ruesink ondersteunt Olympisch atlete Andrea Deelstra

Waar richt de therapie zich op?

De sportfysiotherapeut richt zich op het optimaliseren en herstellen van kracht, uithoudingsvermogen, coördinatie, snelheid en lenigheid. De behandeling is specifiek gericht op de beoefende sport. Daarnaast analyseert de sportfysiotherapeut de mogelijke van klachten en wordt gekeken naar preventie.

Om welke klachten gaat het?

Eigenlijk kan iedereen met een blessure die met sport te maken heeft naar de sportfysiotherapeut. Bijvoorbeeld bij:

  • Acute letsels als spierscheuringen en bandletsels;
  • Overbelastingsklachten;
  • Na operatief ingrijpen.

Wat doet de gespecialiseerde therapeut?

Aan de hand van een intake en onderzoek stelt de sportfysiotherapeut samen met de cliënt een behandelplan op, op basis van aanwezige klachten en het beoogde doel. Dat kan bestaan uit kracht- en conditietraining, verbeteren van lenigheid, coördinatietraining of een combinatie, specifiek gericht op de sport die de cliënt beoefent. Daarnaast adviseert de sportfysiotherapeut en geeft training op het gebied van preventie.

Goed om te weten

Onze sportfysiotherapeuten zijn lid van Topsport Gelderland en Olympisch Netwerk Gelderland. Zo is Herbert een van de fysiotherapeuten van Olympisch atlete Andrea Deelstra.