Tirza volgt training Positieve Gezondheid

Onlangs is Tirza gestart met een cursus Positieve Gezondheid. Dit is een manier van denken en werken waarbij je de ander centraal stelt. Je helpt mensen om beter te benoemen wat belangrijk voor hen is en vertaalt dat naar te zetten stappen.

Goed luisteren en kijken is hierbij essentieel, maar ook het vertrouwen in wat iemand zelf kan. Het accent ligt niet op ziekte, maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. Je krijgt daardoor beter inzicht in het verhaal van de patiënt: de persoon achter de ziekte of klacht. Hierdoor is er beter contact en meer verbinding met de patiënt. Wat de kwaliteit van de behandeling weer ten goede komt.

Deze cursus is haar aangeboden door de coöperatie IJsselstromen, het multidisciplinair en wijkgericht samenwerkingsverband van eerstelijns zorgverleners en praktijken uit onze directe omgeving.

Al hun leden krijgen de kans om dit leertraject te volgen en dit vervolgens bij hun in de praktijk toe te passen. Samen met 11 anderen is Tirza aan de cursus begonnen. Eind maart ronden ze de cursus af.

Voortaan zijn de behandelingen van Tirza dus nog positiever dan ze al waren. Alsof dat überhaupt nog positiever kon…