Uitslag patiëntentevredenheidsonderzoek 2021

Voor onze praktijk is de kwaliteit van onze fysiotherapeutische zorg belangrijk. De tevredenheid van onze patiënten is een belangrijk onderdeel van deze kwaliteit.

Om deze tevredenheid te meten hebben wij een onafhankelijk en geaccrediteerd meetbureau, Fysio Prestatie Monitor (Qualizorg BV), ingeschakeld. Zij versturen vragenlijsten naar patiënten die binnen onze praktijk zijn behandeld met de vraag of zij vrijwillig willen deelnemen aan dit onderzoek.

De ingevulde vragenlijst wordt volledig anoniem verwerkt en worden niet voor een ander doel gebruikt dan voor het toetsen van de kwaliteit van de verleende zorg. Dit betekent dat niemand ooit zal weten wie welke antwoorden heeft gegeven.

Invullen is vrijwillig en heeft geen enkele invloed op de zorg die u krijgt. Het kost u ongeveer 10-15 minuten om de vragenlijst in te vullen.

in 2021 hebben wij wederom hoge score van u mogen ontvangen. Maar liefst 335 patiënten hebben in dat jaar een beoordeling over onze praktijk en fysiotherapeuten gegeven. In de algemene beoordeling hebben zij een gemiddeld cijfer van 9,1 gegeven met een NPS van 76.

We zijn trots op deze hoge waardering!