Weer een succesvolle HKZ-audit

Op 22 november heeft Ilse van Willenswaard, auditor van TÜV Nederland, ons digitaal bezocht en beoordeeld voor het HKZ-keurmerk.

Iedere drie jaar vindt er een hercertificering plaats. Dit jaar vond er een opvolgingsaudit plaats, wat je als een tussentijdse toets kunt zien. Deze was wederom succesvol!

Daarmee kunnen we als praktijk aantonen, dat we het werk goed georganiseerd hebben. Zo is aan alle voorwaarden voldaan om optimale zorg te kunnen leveren. Volgend jaar gaan we weer op voor de hercertificering.

Wat betekent het HKZ-Keurmerk?

  • De zaken zijn intern goed op orde
  • De patiënt wordt principieel centraal gesteld
  • Er kunnen betrouwbare resultaten gepresenteerd worden
  • Er wordt voortdurend gewerkt aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening

Het HKZ-keurmerk biedt een basisgarantie voor kwaliteit. Sinds 2010 is onze praktijk gecertificeerd. Een HKZ-keurmerk komt bovenop de normen van huidige kwaliteitssystemen, zoals die van het kwaliteitsregister voor fysiotherapeuten.

Op dit moment is slechts ongeveer 15% van de fysiotherapiepraktijken in Nederland HKZ-gecertificeerd. In Ellecom en Doesburg zijn wij de enige praktijk met deze certificering.