Yvonne is gestopt met werken

Het werkzame leven van Yvonne is met een eindsprint geëindigd. Met het scenario van de maand december hadden we geen rekening gehouden. Zij heeft samen met de collega’s bergen met werk verzet. Sinds 1 januari is zij met pensioen.

In de begin jaren van de praktijk was er natuurlijk al ondersteuning door Yvonne. Je hebt immers samen een praktijk. Sinds de IJsselsprong naar Doesburg in 2008 is er veel meer werk op de schouders van Yvonne gekomen. De praktijk groeide gestaag. Het aantal patiënten nam toe en daarmee ook het aantal personeelsleden.

Yvonne was letterlijk en figuurlijk de spil van de praktijk, zij was een vertrouwenspersoon en zij heeft een belangrijke rol gespeelt bij het professionaliseren en verbeteren van de dienstverlening van de praktijk.
Inmiddels 10 jaar HKZ-certificering en al jaren een zeer hoge patiënttevredenheid.

Heel veel dank aan Yvonne, zonder haar had Herbert zijn passie niet zo uit kunnen uitoefenen.

Sinds 1 december is Manon onze nieuwe secretaresse. Mogelijk heeft u haar al aan de telefoon gehad.

In het voorjaar gaan we op passende wijze afscheid nemen van Yvonne.

De foto (achter het stuur van de camper) is van haar nieuwe passie. Met de wens om samen met Herbert heel veel veilige kilometers te maken.