Prijslijst

De tarieven voor fysiotherapie worden niet meer vastgesteld door het CTG/ZAio (College Tarieven Gezondheidszorg). Dit houdt in dat de tarieven vrij zijn.

 

Onze praktijk heeft met alle zorgverzekeraars van Nederland een overeenkomst gesloten om die tarieven te hanteren, die de betreffende zorgverzekeraars hebben voorgesteld.

Dit betekent dat u nooit hoeft bij te betalen voor de behandelingen waarvoor u verzekerd bent. De tarieven zijn bij elke zorgverzekeraar overigens anders.

De declaratie naar de zorgverzekeraar verloopt elektronisch.

 

Bent u niet aanvullend verzekerd of als uw behandeling niet (meer) in aanmerking komt voor vergoeding door uw zorgverzekeraar, dan gelden onderstaande tarieven. Wij zijn hiertoe wettelijk verplicht.

 

Tarieven niet gecontracteerde zorg 2019:  
Algemene fysiotherapie € 33,50
Bekkenfysiotherapie € 46,00
Geriatriefysiotherapie € 46,00 
Manuele therapie

€ 46,00

Screening directe toegankelijkheid € 15,00
Intake en onderzoek na screening € 48,50
Intake en onderzoek na verwijzing € 48,50
Eenmalig fysiotherapeutisch consult op verzoek van verwijzer € 65,00
Lange zitting voor patiënten met complexe zorgvragen € 52,50
Toeslag behandeling aan huis € 15,00
1 uur groepsbehandeling 2 personen € 33,50
1 uur groepsbehandeling 3 personen € 27,00
Verslaglegging fysiotherapie aan derden € 38,45
Meer gecompliceerde tijdrovende rapporten voor derden € 62,50
Niet nagekomen afspraak("verzuimtarief") € 30,00
Fysio HealthCheck € 65,00

 

Afspraak verzetten?

Dat kan gebeuren. Wilt u ons tijdig, minstens 24 uur voor een geplande afspraak, laten weten dat u niet kunt komen. In het weekend kunt u hiervoor ons antwoordapparaat inspreken of u stuurt een e-mail naar info@fysiotherapie-ruesink.nl.

Bij te laat afmelden zijn wij verplicht het zogenaamde “verzuimtarief” in rekening te brengen. Deze nota wordt niet door uw zorgverzekeraar vergoed en bedraagt € 30,00

 

Tarieven medische fitness :

Intake: € 45.00, indien de medische fitness het vervolg is van de fysiotherapeutische behandeling is de intake gratis. 

1 x per week gedurende 4 weken € 50,00
2 x per week gedurende 4 weken € 80,00
   
1 x per week gedurende 8 weken € 47,50 per 4 weken
2 x per week gedurende 8 weken € 77,50 per 4 weken
   
1 x per week gedurende 12 weken € 45,00 per 4 weken
2 x per week gedurende 12 weken € 75,00 per 4 weken

 

Deelname wordt aangegaan voor de duur van 4, 8 of 12 weken, betaling per periode van 4, 8 of 12 weken. Bij verhindering kan de training ingehaald worden tijdens de duur die is aangegaan. Tijdstip in overleg.

 

In geval van ernstige blessure of ziekte kan hier in overleg van worden afgeweken.