Verzekering & Tarieven

Onze praktijk heeft met alle verzekeraars een contract afgesloten voor het jaar 2023, dat maakt het mogelijk dat wij de rekening van uw behandeling rechtstreeks bij de verzekeraar kunnen declareren.

Kijk goed in uw polisvoorwaarden hoeveel behandelingen voor vergoeding in aanmerking komen. Voor niet door de verzekeraar gedekte behandelingen zal een nota worden verstuurd.

Bent u niet aanvullend verzekerd of als uw behandeling niet (meer) in aanmerking komt voor vergoeding door uw zorgverzekeraar, dan gelden hier voor onderstaande tarieven.

Wij zijn hiertoe wettelijk verplicht.

Vergoeding fysiotherapie

De basisverzekering vergoedt slechts in een beperkt aantal gevallen fysiotherapie:

  • Fysiotherapie voor chronische indicaties (zie overzicht) vanaf de 21ste behandeling. Deze aandoeningen zijn wettelijk vastgelegd. Een verwijzing is noodzakelijk.
  • De eerste 9 behandelingen bekkenfysiotherapie bij urine incontinentie.
  • 37 behandelingen voor etalagebenen
  • 12 behandelingen voor artrose van de heup en/of knie
  • Behandelingen voor COPD afhankelijk van de ernst van de klachten
  • 18 behandelingen fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar.
  • Herstelzorg na Covid-19

Alle andere behandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Raadpleeg zonodig uw polisvoorwaarden of kijk op de website van zorgvergoeding

Prijslijst per 1 januari 2023

Algemene fysiotherapie€40,00
Bekkenfysiotherapie€53,00
Geriatriefysiotherapie€53,00
Manuele therapie€53,00
Screening directe toegankelijkheid€18,50
Intake en onderzoek na screening€56,50
Intake en onderzoek na verwijzing€56,50
Eenmalig fysiotherapeutisch consult op verzoek verwijzer€73,00
Lange zitting voor patiënten met complexe zorgvragen€59,50
Toeslag behandeling aan huis€18,50
1 uur groepsbehandeling 2 personen€39,00
1 uur groepsbehandeling 3 personen€32,00
Verslaglegging fysiotherapie aan derden€52,50
Meer gecompliceerde tijdrovende rapporten voor derden€80,00
Niet nagekomen afspraak ("verzuimtarief")€39,00
Fysio HealthCheck€72,00

Tarieven medische fitness

Intake: €49.50, indien de medische fitness het vervolg is van de fysiotherapeutische behandeling is de intake gratis.

1 x per week gedurende 4 weken  €55,00
2 x per week gedurende 4 weken  €88,00

1 x per week gedurende 8 weken  €52,25 per 4 weken
2 x per week gedurende 8 weken  €85,25 per 4 weken

1 x per week gedurende 12 weken  €49,50 per 4 weken
2 x per week gedurende 12 weken  €82,50 per 4 weken

Deelname wordt aangegaan voor de duur van 4, 8 of 12 weken, betaling per periode van 4, 8 of 12 weken. Bij verhindering kan de training ingehaald worden tijdens de duur die is aangegaan. Tijdstip in overleg.

In geval van ernstige blessure of ziekte kan hier in overleg van worden afgeweken.