MS Zorg Nederland is een netwerk van zorgverleners gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van mensen met multiple sclerose (MS) en hun naasten.

In dit netwerk participeren onder andere verpleegkundigen, neurologen, revalidatieartsen, specialisten ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, oefentherapeuten en psychologen. Het doel is het realiseren van de meest optimale zorg denkbaar voor alle mensen met MS en hun naasten in de eigen omgeving en in iedere fase van de ziekte. De patiënt staat hierbij centraal en heeft zelf de regie over zijn zorgproces.

Sinds oktober 2014 neemt onze praktijk deel aan MS Zorg Nederland en Joost van der Kooij is gespecialiseerd in de fysiotherapie behandeling bij MS.

Goed om te weten

MS is een chronische aandoeningen een verwijzing is dus noodzakelijk. De eerste 20 behandelingen worden vergoed uit de aanvullende verzekering, vervolgens vindt vergoeding plaats vanuit de basisverzekering.