Haptonomie is geen geneeswijze maar een benaderingswijze die in elk beroep binnen de gezondheidszorg te integreren is. Het is de wetenschap van de tast, het gevoel en het gevoelsleven; de wetenschap van de affectiviteit.

Hoe ziet een behandeling eruit?

Een behandeling bij een haptonoom bestaat meestal uit een combinatie van gesprekken, oefeningen en aanraken, waarbij je letterlijk “aan den lijve” kunt gaan ervaren. Meestal word je uitgenodigd op een behandelbank te gaan liggen, waarbij je door “aanraken” voelt waar je spanning/blokkades hebt en vervolgens het verschil tussen “spanning en ontspanning” kunt voelen. Bij een aantal oefeningen geldt: als je “het” niet voelt kun je “het” niet trainen. Bewustwording/voelen is altijd de basis. De haptonomie wil je onder meer laten ontdekken hoe je zelf keuzes kunt maken en daarmee richting kunt geven aan je eigen zijn/leven. Het appèlleren aan de eigen vermogens/mogelijkheden is kenmerkend aan de haptonomische benadering.

In balans en evenwicht

In onze maatschappij, waarin steeds meer appèl op effectiviteit en de ratio wordt gedaan, komt de mens steeds verder van zijn gevoel af te staan. In hoeverre je hier adequaat mee om kunt gaan is afhankelijk van je innerlijke zekerheid, de basiszekerheid. Deze krijg je mee door middel van geborgenheid en bevestiging en wel vanaf het vroegste begin.

Als je lekker in je vel zit lopen de dingen meestal als vanzelf. Je hebt veelal goede zin, kunt soepel omgaan met situaties en voorvallen die op je pad komen en met gevoelens die dit oproept, zoals angst, boosheid, verdriet, teleurstelling of blijdschap.

Als de balans verstoord is en het evenwicht weg

Soms lukt het niet (meer). Dit kan geleidelijk ontstaan, maar ook door een bepaalde gebeurtenis zoals het verlies van een dierbare, verlies van je werk, relatieproblemen of gezondheidsproblemen, door een ongeval of iets anders wat je erg geraakt heeft. Hierdoor kan het gebeuren dat je minder aan kunt dan voorheen.

Er kan ook wat anders aan ten grondslag liggen: in onze opvoeding en door alle prettige en vervelende ervaringen in ons leven “leren” we van alles. Dat zijn naast de goede zaken ook dingen waar je hinder van kunt hebben, die je kunnen blokkeren te zijn wie je in wezen bent. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat je gewend bent geraakt je constant aan te passen aan je omgeving, of altijd maar flink te zijn en door te gaan, over je grenzen te (laten) gaan, geen nee te kunnen zeggen, moeite hebben met keuzes maken of onzekerheid. Of moeite te hebben met contact maken of telkens binnen relaties tegen dezelfde problemen aan te lopen, regelmatig prikkelbaar zijn en zo zijn er legio voorbeelden.

Signalen van ons lichaam

Klachten zoals hoofdpijn, nek- en schouderpijn, rugpijn, gespannenheid, vermoeidheid, slecht slapen, hyperventilatie of buikklachten hebben veelal een onderliggende oorzaak. Het kunnen signalen zijn waarmee het lichaam aangeeft dat er iets aan de hand is. Toch negeren we die signalen vaak omdat we het te druk hebben of omdat we alleen op ons verstand afgaan. Veel emoties komen tot uiting via ons lichaam, maar vaak verstaan we de taal van ons eigen lichaam niet meer.

Mensen met hoofdpijn hebben vaak kopzorgen, mensen met buikpijn hebben vaak ergens letterlijk de buik van vol, etc. Bij haptonomie richten we ons niet zozeer op het bestrijden van deze symptomen, maar gaan we op zoek naar de oorzaak van deze klachten en daarmee aan het werk. Bij veel bekken(bodem)klachten biedt de haptonomische benadering vaak grote kansen en mogelijkheden, eventueel in combinatie met bekkenfysiotherapie.

Goed om te weten

Het is nodig dat je bereid bent naar jezelf te kijken en vervolgens in vrijheid een appèl doet op je eigen verantwoordelijkheid en trouw bent aan je gevoel.