Directe toegankelijkheid

Sinds 1 januari 2006 is het mogelijk zonder verwijzing van een arts naar de fysiotherapeut te gaan. U mag natuurlijk nog steeds eerst een afspraak maken bij de huisarts. Maar in principe hoeft dat niet meer.

Screening

Als u besluit zonder verwijzing naar de fysiotherapeut te gaan, dan voert deze eerst een zogenaamde screening uit. Tijdens de screening beoordeelt de fysiotherapeut in een relatief korte tijd of er sprake is van een probleem dat door ons behandeld kan worden. Als er een indicatie is voor fysiotherapie wordt er vervolgd met een fysiotherapeutisch onderzoek, waarna behandeling kan plaatsvinden. Als uw klachten niet op het terrein van onze deskundigheid liggen, dan adviseren we u contact op te nemen met uw huisarts of we verwijzen u door naar een collega.

Vergoeding

Behandeling via directe toegankelijkheid wordt vanuit de aanvullende verzekering vergoed. Wij hebben een overeenkomst met alle zorgverzekeraars. Een aantal zorgverzekeraars rekent voor de eerste afspraak bij directe toegankelijkheid  twee zittingen. Informeer zonodig hoe dat in uw geval is of kijk uw polis na.

Op onze pagina verzekeringen en tarieven is meer informatie te vinden over vergoeding.