Uw eerste bezoek

Bij uw eerste bezoek vragen wij u om een identiteitsbewijs, de eventuele verwijzing, uw verzekeringsgegevens en een grote handdoek mee te nemen.

1. Intake en onderzoek

Bij uw eerste bezoek zal de fysiotherapeut u een aantal vragen stellen (intake) en een lichamelijk onderzoek (soms bij het tweede bezoek) doen om een zo volledig mogelijk beeld van uw klachten te krijgen. Ook kan aan u gevraagd worden een vragenlijst in te vullen.

2. Persoonlijk behandelplan

Daarna zal hij zijn bevindingen met u doornemen en een behandelplan opstellen en bespreken. Dit is maatwerk, want elke klacht is anders en ieder mens is uniek. Voor een aantal aandoeningen heeft het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) richtlijnen aangegeven, deze fungeren dan vanzelfsprekend als uitgangspunt van de behandeling.

3. Direct werken aan herstel

Ons uitgangspunt is om u direct al adviezen en tips mee te geven, zodat u direct al aan uw herstel kunt beginnen.

Voor uitgebreide informatie over de behandelmogelijkheden zie onze items bij specialisaties.