Regelmatig bewegen heeft een gunstig effect op uw algemene gezondheidstoestand. Dit geldt voor iedereen, maar zeker ook voor mensen met een chronische aandoening. Bewegen is voor deze groep mensen echter een grotere opgave dan voor de ‘gezonde’ Nederlander.

Joost bespreekt het trainingsschema met een patiënt

Beweegprogramma’s die wij aanbieden

Wij hebben, vanuit onze specialisaties, een beweegprogramma voor:

  • Hartfalen;
  • Vaatklachten;
  • COPD;
  • Obesitas;
  • Rug/bekkenklachten;
  • DM-type 2

Deze beweegprogramma’s zijn ontwikkeld in samenspraak met Fys’Optima, een samenwerkingsverband van kwaliteitspraktijken fysiotherapie.

Goed om te weten

Voor deelname aan deze programma’s is een verwijzing van uw (huis)arts noodzakelijk. Het beweegprogramma wordt door uw zorgverzekeraar vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Raadpleeg zo nodig uw polisvoorwaarden.

Speciaal voor inwoners van de gemeente Doesburg
In samenwerking met Doesburg beweegt en de gemeente Doesburg hebben wij het programma “Stap voor stap op weg naar plezier in bewegen”.