Over Fysiotherapie Ruesink

Wij zijn een gemoedelijke en dynamische praktijk die kwaliteit hoog in het vaandel heeft. We werken met veel passie en plezier met als uitgangspunt persoonlijke aandacht, respect en wederzijds vertrouwen. Onze praktijk is HKZ-gecertificeerd en neemt deel aan het KNGF Plusprogramma. Dit houdt in dat onze praktijk voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen in de zorg. Ook zijn wij verbonden aan diverse netwerken.

Fysiotherapie Ruesink wil een bijdrage leveren aan het vergroten van de mogelijkheden in het dagelijks functioneren van de cliënten/patiënten die zich in onze praktijk melden met als doel een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven.

Wij staan voor kwaliteit

HKZ Keurmerk

Onze praktijk heeft sinds 2010 het HKZ-keurmerk. Dit keurmerk biedt een basisgarantie voor kwaliteit. Gecertificeerde praktijken hebben het werk zodanig georganiseerd, dat aan alle voorwaarden is voldaan om optimale zorg te kunnen leveren.

Het perspectief van de patiënt is daarbij altijd het vertrekpunt. Het gaat hierbij niet alleen over de behandelingen, maar ook over de organisatie, de praktijkvoering en de ethiek van het vak fysiotherapie. Het betekent dat ernaar gestreefd wordt verantwoorde, doelmatige en doeltreffende zorg aan patiënten aan te bieden.

Om het keurmerk te behouden wordt er jaarlijks door een externe onafhankelijke instantie getoetst. Op dit moment is ongeveer 15% van de praktijken in Nederland gecertificeerd.

Pluspraktijk

Onze praktijk neemt deel aan het KNGF Plusprogramma en is daardoor Pluspraktijk voor Zilveren Kruis Achmea. Pluspraktijken zijn fysiotherapiepraktijken die voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van kwaliteit van zorg, service en informatie aan patiënten.

Bij de kwaliteitseisen gaat het bijvoorbeeld om:

 • De deskundigheid van de fysiotherapeuten
 • De volledigheid van de dossiers
 • Het aantal behandelingen voor een klacht
 • De hygiëne en veiligheid in de praktijk
 • De bereikbaarheid en toegankelijkheid van de praktijk
 • Korte wachttijden
 • Hoge score in patiënttevredenheidsonderzoeken

Een onafhankelijk bureau toetst elke twee jaar of wordt voldaan aan deze strenge eisen voor het predicaat.

Het verkrijgen van de status Pluspraktijk betekent dat het gehele team van Fysiotherapie Ruesink met het maximale aantal van 5 sterren gewaardeerd wordt door zowel de zorgverzekeraars als door onze patiënten.

Samenwerkingen en netwerken

Onze praktijk is een groot voorstander van samenwerking. Naast samenwerking met
huisartsen en andere (para)-medici in onze regio zijn wij lid van een aantal
netwerken en samenwerkingsverbanden:

 • Fys’Optima, samenwerking van kwaliteitspraktijken fysiotherapie
 • Vroedvrouwenpraktijk Doesburg, Dieren en Brummen
 • Schoudernetwerk Ziekenhuis Rijnstate Arnhem
 • Schoudernetwerk Gelre Ziekenhuis Zutphen
 • ParkinsonNet
 • MS Zorg Nederland
 • ClaudicatioNet
 • VSO netwerk voor voet- en loopanalyse
 • Centrum voor bijzondere tandheelkunde in Rijnstate
 • Doesburg beweegt
 • Bekkenbodemteam Ziekenhuis Rijnstate
 • Bekkenbodemteam Slingeland Ziekenhuis
 • Sport- en spelvereniging voor ex-hartpatiënten “Rikketikkers”
 • Hart&Vaatgroep
 • Topsport Gelderland
 • AV Gelre
 • Veluwelopers
 • Sportclub EDS
 • IJsselstromen, geïntegreerde eerstelijnszorg in de regio Doesburg, Angerlo, Giesbeek en Drempt