Behandeling op afstand middels een videoconsult

Het coronavirus heeft grote gevolgen voor ons allemaal. Als fysiotherapeuten hebben wij onze verantwoordelijkheid bij het op peil houden van de zorg. Dit doen we door de zorg voor patiënten die op ons rekenen waar mogelijk te blijven continueren. Daarnaast is het belangrijk dat we ons aandeel leveren om ervoor te zorgen dat de verspreiding van het virus zich beperkt. Maar ook dat wij als fysiotherapeut veilig ons werk kunnen doen. Daarom behandelen wij de komende tijd alleen in uiterst noodzakelijke gevallen nog face to face en onder zeer strikte voorwaarden.

Als alternatief is er zorg op afstand. Hierbij maken we gebruik van digitale middelen. Deze middelen zijn niet nieuw, maar nooit eerder is de noodzaak hiervoor zo groot geweest. Zorgverzekeraars houden hier inmiddels ook rekening mee. In alle gevallen geldt dat een videoconsult als een behandeling vergoed wordt door de zorgverzekeraars en daardoor dus gedeclareerd kan worden. Hierdoor kunnen veel behandelingen gewoon op afstand voortgezet worden.

In onze praktijk gebruiken we hiervoor het programma van Physitrack. Hierbij is een beveiligde verbinding gegarandeerd, waardoor we uw privacy kunnen waarborgen. De afgelopen weken hebben we hier al meer ervaring mee opgedaan en met veel succes. Zowel van patiënten als onze collega’s horen we dat de behandelingen op afstand heel prettig verlopen. Natuurlijk blijven we ook daarnaast voor advies telefonisch bereikbaar.

Zo hopen we u zoveel mogelijk te ondersteunen in deze uitzonderlijke tijd.

Voor vragen over behandelen op afstand of voor overige vragen zijn wij bereikbaar via 0313-427654 of via info@fysiotherapie-ruesink.nl