Groeiend aantal Nederlanders zonder aanvullende fysioverzekering

Een groeiende groep Nederlanders heeft geen aanvullende zorgverzekering voor fysiotherapie. Hierdoor belanden sommigen onnodig in het ziekenhuis, terwijl een behandeling door een fysiotherapeut vaak kosteneffectiever is.

Er zijn ongeveer vier miljoen mensen niet verzekerd voor fysiotherapie. Hoewel sommigen de kosten van fysiotherapie zelf kunnen dragen, is er ook een aanzienlijke groep die zich deze financiële last niet kan veroorloven.

Klachten verergeren

Een woordvoerder van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) merkt op: “Mensen met bewegingsklachten die niet verzekerd zijn voor fysiotherapie, raadplegen vaker de huisarts. Bovendien zien we dat onbehandelde klachten vaak verergeren, wat uiteindelijk kan leiden tot ziekenhuisopnames.”

Vaak kunnen problemen, zoals meniscusproblemen, succesvol worden aangepakt met ongeveer tien fysiotherapiebehandelingen, met kosten variërend tussen 350 en 450 euro. Als alternatief kan de huisarts doorverwijzen naar een orthopeed, met een eigen risico van 385 euro. Hoewel de totale kosten voor de verzekerde vergelijkbaar kunnen zijn, brengt orthopedische behandeling vaak extra overheidskosten met zich mee. Dit maakt het niet alleen duurder, maar ook onnodig.

Fysiotherapie onder druk

De toenemende vergrijzing en groei van het aantal mensen met chronische aandoeningen zetten de vraag naar fysiotherapie onder druk. Bovendien is er een aanzienlijke uitstroom van fysiotherapeuten uit het vakgebied, aangezien velen kiezen voor andere zorgsectoren met gunstigere arbeidsvoorwaarden. Dit maakt het steeds moeilijker om gekwalificeerd personeel te vinden en aan te houden. Ongeveer 45 procent van de fysiotherapeuten die in de afgelopen drie jaar zijn gestopt, beoefende het beroep minder dan vijf jaar.

Mensen maken ook steeds vaker gebruik van fysiotherapie als preventieve zorg, omdat ze hun gezondheid en vitaliteit willen behouden. Ondanks ziekte of ouderdom streven mensen ernaar actief deel te blijven nemen aan de samenleving.

Met alle verzekeraars een contract

Onze praktijk heeft met alle verzekeraars een contract afgesloten voor het jaar 2023 en zal dit voor 2024 ook doen. Dit maakt het mogelijk dat wij de rekening voor uw behandeling rechtstreeks bij uw verzekeraar kunnen indienen. We raden u aan om uw polisvoorwaarden goed te bekijken om te achterhalen hoeveel behandelingen voor vergoeding in aanmerking komen voor het komende jaar. Voor behandelingen die niet door uw verzekeraar worden gedekt, sturen wij u een factuur.

Indien u niet aanvullend verzekerd bent, of als uw behandeling niet langer in aanmerking komt voor vergoeding door uw zorgverzekeraar, hanteren wij deze tarieven.