Joost geeft presentatie over samenwerking tussen diëtisten en fysiotherapeuten

Op 7 december 2023 namen Joost en Lucia Neijenhuis, een collega van het Slingeland Ziekenhuis, het voortouw tijdens een interdisciplinaire bijeenkomst in opdracht van Chronisch ZorgNet. Deze bijeenkomst benadrukte het cruciale belang van nauwe samenwerking tussen diëtisten en fysiotherapeuten bij de behandeling van patiënten met chronische aandoeningen.

In een zaal vol enthousiaste deelnemers uit de Achterhoek-regio verwelkomden we tevens de recent aangesloten diëtisten bij Chronisch ZorgNet, wat een uitstekende gelegenheid bood voor onderlinge kennismaking.

De bijeenkomst bood heldere inzichten in de prangende vragen als “Hoe kan de ander bijdragen aan de verbetering van jouw patiëntenzorg?” en “Wanneer en hoe betrek je je collega-zorgverlener bij een behandeling?” Levendige discussies over casussen en creatieve groepsoefeningen stonden centraal bij het ontwikkelen van interdisciplinaire behandelplannen. Met bijzondere aandacht voor het afstemmen van voedings- en trainingsmomenten werden diverse benaderingen besproken om spieropbouw te stimuleren en de effectiviteit van de behandeling te vergroten.

Naast kennisopdoening was er ook ruimte om elkaar beter te leren kennen. Deze tijd versterkte niet alleen de banden tussen deelnemers maar beloofde ook verdieping van samenwerkingen in de dagelijkse praktijk.

Deze bijeenkomst was een succesvolle combinatie van kennisdeling en netwerken. We kijken uit naar verdere vruchtbare samenwerkingen en blijven vastberaden om onze zorgfaciliteiten te optimaliseren. Op naar nog meer inspirerende bijeenkomsten in de toekomst!